YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của Pháp đến nền kinh tê Việt Nam là gì? 

   

  • A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập
  • B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt
  • C. Nền kinh tế  Việt  Nam  phát  triển thêm  một  bước nhưng bị  kìm hãm  lệ  thuộc Pháp
  • D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của Pháp đến nền kinh tê Việt Nam là nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON