RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của Pháp đến nền kinh tê Việt Nam là gì? 

   

  • A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập
  • B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt
  • C. Nền kinh tế  Việt  Nam  phát  triển thêm  một  bước nhưng bị  kìm hãm  lệ  thuộc Pháp
  • D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>