RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tổng số  vốn mà pháp đầu tư vào Đông Dương để  thực hiện chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 - 1929) bao nhiêu? 

   

  • A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước chiến tranh
  • B. B. Gấp 10 lần so với 6 năm trước chiến tranh
  • C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước chiến tranh
  • D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước chiến tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>