YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn thứ  hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào? 

   

  • A. Công nhiệp chế biến
  • B. Nông nghiệp và khai thác mỏ
  • C. Nông nghiệp và thương nghiệp
  • D. Giao thông vận tải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn thứ  hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nông nghiệp và khai thác mỏ

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF