YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn thứ  hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào? 

   

  • A. Công nhiệp chế biến
  • B. Nông nghiệp và khai thác mỏ
  • C. Nông nghiệp và thương nghiệp
  • D. Giao thông vận tải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn thứ  hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nông nghiệp và khai thác mỏ

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON