YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế  giới thứ  nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào  có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

   

  • A. Giai cấp nông dân
  • B. Giai cấp tư sản dân tộc
  • C. Giai cấp công nhân
  • D. Tấng lớp tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế  giới thứ  nhất, giai cấp công nhân có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON