YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế  giới thứ  nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào  có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

   

  • A. Giai cấp nông dân
  • B. Giai cấp tư sản dân tộc
  • C. Giai cấp công nhân
  • D. Tấng lớp tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế  giới thứ  nhất, giai cấp công nhân có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON