• Câu hỏi:

  Giai cấp nào mới ra đời do hậu quả  của việc khai thác của Pháp sau chiến tranh? 

   

  • A. Công nhản, nông dân, tư sản dân tộc
  • B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dản tộc
  • C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến
  • D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC