YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở  thành bộ  phận quan trọng của cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta? 

   

  • A. Vì bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đài, khinh rẻ
  • B. Vì đời sống bấp bênh, dề bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp
  • C. Câu A đúng, câu B sai
  • D. Câu A, B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON