ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần trước chiên tranh được thực hiện vào năm nào? 

   

  • A. 1926
  • B. 1927
  • C. 1928 
  • D. 1929  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần trước chiên tranh được thực hiện vào năm 1927.

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1