YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần trước chiên tranh được thực hiện vào năm nào? 

   

  • A. 1926
  • B. 1927
  • C. 1928 
  • D. 1929  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần trước chiên tranh được thực hiện vào năm 1927.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF