AMBIENT

Bài tập Thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12 Bài 6

Bài tập Thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12 Bài 6

Mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng" dưới thời Tổng thống B. Clintơn. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng" dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:
    • Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.
    • Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.
    • Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. 

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12 Bài 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>