Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

 • Bài 6: Nước Mĩ

  Bài 6: Nước Mĩ
  Bài học nhằm giúp các em học sinh tích lũy thêm kiến thức về lịch sử phát triển của nước Mĩ qua 3 giai đoạn: 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - 2000. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Tây Âu

  Bài 7: Tây Âu
  Bài học nhằm cung cấp cho các em học sinh về lịch sử phát triển của các nước Tây Âu.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Nhật Bản

  Bài 8: Nhật Bản
  Bài học dưới đây sẽ trang bị cho các em học sinh kiến thức về các giai đoạn phát triển của nước Nhật Bản.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết