ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 2 trang 209 SGK Lịch sử 12 Bài 26

Bài tập Thảo luận 2 trang 209 SGK Lịch sử 12 Bài 26

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. Về kinh tế:

  • Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường
  • Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.
  • Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

 2. Về chính trị:

  • Xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  • Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.
  • Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 209 SGK Lịch sử 12 Bài 26 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1