YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 216 sách GK Sử lớp 12

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

  • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất lao động, hiệu quả cà sức cạnh tranh thấp.
  • Một số vấn đề văn hóa-xã hội bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
  • Tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục triệt để.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 216 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON