YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.1 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định phải tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là gì?

A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.

B. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

C. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

D. Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Chọn A

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 136 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON