ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 140 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 7 trang 140 SBT Lịch Sử 12

Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới:

- Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao. Hiệu quả sức cạnh tranh thấp.

- Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.

- Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.

- Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường XHCN vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 140 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  Mục tiêu của ba chương trình kinh tế : lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được để ra trong Đại hội nào của Đảng :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI là gì ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1