YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.2 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển sang thời kì đổi mới là

A. Đại hội IV.

B. Đại hội V.  

C. Đại hội VI.

D. Đại hội VII.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội IX (4-2001).

Chọn C

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 136 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON