ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 97 sách GK Sử lớp 12

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

 
 

Đây là những cuộc cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời, là những cuộc đấu tranh có tổ chức đầu tiên của giai cấp vô sản, có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân. Tuy hình thức khởi phát vũ tranh nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô-Viết Nghệ-Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. Những cuộc khởi nghĩa này đã làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi sau này.

 

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 97 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1