YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Giải bài 1 tr 97 sách GK Sử lớp 12

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

* Ý nghĩa lịch sử:

  • Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việtt Nam, đã giáng một đòn quyết liệt đầu tiên vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai.
  •  Qua thực tiển phong trào cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng thì giai cấp công nhân, nông dân đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác có khả năng lật đổ nền thống trị của đế quốc và phong kiến tay sai.
  •  Đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám sau này.
  •  Bài học kinh nghiệm. Phong trào để lại nhiều bài học kinh nghiệm:
  •  Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng.
  •  Bài học về xây dựng khối liên minh công nông.
  •  Bài học về sử dụng bạo lực cách mang của quần chúng để giành chính quyền.
  •  Bài học về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Chính vì những lẽ trên, phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô- Viết Nghệ-Tĩnh là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng tám 1945.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 97 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON