YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 207 SGK Lịch sử 12

Giải bài 1 tr 207 sách GK Sử lớp 12

Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

  • Giai đoạn mới: đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Mối quan hệ giữa độc lập và thống nhất: không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 207 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON