YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 207 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 207 sách GK Sử lớp 12

Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

  • Thuận lợi: đất nước được độc lập, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
  • Khó khăn: đất nước bị chiến tranh tàn phá, những di sản của chế độ cũ còn tồn tại, đi lên xây dựng CNXH không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nên cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu…

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 207 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON