Tìm khối lượng ban đầu của vật chất trước khi phân rã

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú ngày 19/03/2017

Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài tự luận này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\), sau thời gian một chu kì bán rã T có 2,24 ml khí Hêli tạo thành( ở đktc). Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) này bằng bao nhiêu? 

 

Câu trả lời (7)

 • Tớ giải như này bạn Thu Phương ạ.

  Viết cái phương trình ra đầu tiên rồi tính toán: 

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

   

  \(n_{He}=\frac{V}{22,4}=\frac{2,24.10^{-3}}{22,4}=10^{-4}\)
  \(n_{He}=\Delta n_{Po}=\frac{\Delta m_{Po}}{A_{Po}}=\frac{m_{0}(1-2^{\frac{-t}{T}})}{210}\)
  \(\Rightarrow 10^{-4}=\frac{m_{0}(1-2^{-1})}{210}\Rightarrow m_{0}=42.10^{-3}g=42mg\)

  Cuối cùng kết luận: Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) bằng 42mg

  bởi Trần Thị Trang ngày 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các bạn ơi, bài này giải như nào thế? Bày mình với. Tính thể tích bằng cách nào đây ạ. 

  Pôlôni \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}\textrm{Pb}\). Chu kì bán rã của \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày ( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Thể tích khí hêli nhận được ( ở điều kiện tiêu chuẩn) là

  A. 0,224 lít

  B. 2,24 lít 

  C. 1,12 lít 

  D. 0,112 lít 

  bởi Phạm Khánh Ngọc ngày 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hi bạn. 

  Tương tự như bài trên của bạn Thu Phương, mình thấy đầu tiên cũng phải viết cái phương trình ra

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow \alpha +_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

  • Đề bài cho là ở điều kiện tiêu chuẩn thì mình thấy nó đơn giản đi rất nhiều:

  \(n_{\alpha }=n_{Pb}=\frac{m}{A}=\frac{10,3}{206}=0,05\)
  \(V_{\alpha }=n_{\alpha }\times 22,4=1,12(l)\)

  bởi Lê Minh ngày 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính giúp em cái chu kì bán rã của bài này được không ạ.!!

  Em thấy bạn em ra đáp án là 8 ngày .

  Ban đầu có 40 g I-ốt phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ này còn lại 2,5 g. Chu kì bán rã của I-ốt

  A. T = 8 ngày đêm 

  B. T = 18 ngày đêm

  C. T = 16 ngày đêm 

  D. T = 128 ngày đêm 

  bởi Lê Nhi ngày 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài tập này ra đáp án 8 ngày là đúng chuẩn OK bạn nhé, tính cái khối lượng rồi thế số vô tìm T là okie ngay và luôn ^^

  \(m=m_{0}.2^{-\frac{t}{T}}\Rightarrow 2,5=40.2^{-\frac{32}{T}}\)
  \(\Rightarrow T=\frac{32}{4}=8\) ngày đêm

  bởi Quynh Nhu ngày 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Anh/chị nào giúp em chọn giúp em câu lý thuyết này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ

  A. Tăng theo thời gian theo định luật hàm số mũ 

  B. Giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  C. Tỉ lệ thuận với thời gian 

  D. Tỉ lệ nghịch với thời gian

  bởi Van Tho ngày 25/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hi em, bài này em suy luận từ  số hạt nhân phóng xạ như sau nhé:

  \(N=N_{0}.2^\frac{-t}{T}\Rightarrow\) giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  ⇒ Đáp án đúng là câu B

  bởi hà trang ngày 25/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Phạm Đình Phong

  một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3.8 ngày.Sau thời gian 11.4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xa5con2 lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

  A.25%

  B.75%

  C.12.5%

  D.87.5%

 • tangxuan phu

  Chất phóng xạ pôlôni 210 84Po phát ra tia  và biến đổi thành chì 206 82Pb . Cho chu kì bán rã của 210 84Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 210/ 103 . Sau bao lâu kể từ thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 21 /103 ?

 • Thụy Mây

  Please help me!!!

  Chất phóng xạ pôlôni \(_{84}^{210}Po\) phát ra tia α và biến đổi thành chì \(_{82}^{206}Pb\). Cho chu kì bán rã của \(_{84}^{210}Po\) là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là \(\frac{1}{3}\). Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là:

 • Bình Nguyen

  Cho mình hỏi bài này áp dụng công thức nào vậy nhỉ

  Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T = 14 ngày đêm. Ban đầu có 300 g chất ấy, sau thời gian bao lâu khối lượng X còn lại là 9,375 g?

 • Hoa Hong

  Vật lý 12

  Có hai mẫu chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã T=8 ngày đêm và có khối lượng ban đầu như nhau . Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất \(\frac{N_A}{N_B} = e ^{\frac{3 ln2}{8}}\). Tuổi của mẫu A nhiều hơn mẫu B là: 

 • Bo bo

  Cho em hỏi bài với ạ

  Hạt nhân đứng yên phân rã a: \(^{256}Ra \rightarrow a + ^{222}Rn\). Biết hạt nhân \(^{222}Rn\) giật lùi với tốc độ 2,74.105 m.s-1. Năng lượng tỏa ra của một phân rã này là (lấy khối lượng hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó)

 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Ai giúp em bài này được không ạ ?

  Ban đầu có một mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) nguyên chất. Hạt nhân này phân rã, phóng ra hạt α và chuyển thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ở thời điểm khảo sát tỉ lệ khối lượng X và Po trong mẫu là 103:15. Tuổi của mẫu chất là 

 • Nguyễn Minh Minh

  Bài tập khó phóng xạ giúp em nhé ^^

  \({}_{84}^{210}Po\) là chất phóng xạ \(\alpha\)  biến thành hạt chì Pb. Bao nhiêu phần trăm năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng hạt chì ? Coi khối lượng hạt nhân gần bằng số khối (tính bằng u) của hạt nhân đó và coi hạt  \({}_{84}^{210}Po\) đứng yên khi phóng xạ.

 • Nguyen Nhu

  giúp em bài này với ạ

  dùng hạt proton có động năng 1,6 Mev bắn vào hạt nhân liti đứng yên l. giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia y . biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. động năng của mỗi hạt sinh ra là: 

  A. 19,0 MeV.   

  B. 15,8 MeV.          

  C. 9,5 MeV.          

  D. 7,9 MeV

 • Nguyễn Minh Hải

  Mọi người ơi, mấy bài tính tuổi của gỗ như này có quy luật gì không mọi người? Cảm ơn nhiều nhé! laugh

  Trong gỗ có đồng vị phóng xạ \(_{6}^{14}\textrm{C}\), biết chu kỳ bán rã của \(_{6}^{14}\textrm{C}\) là 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ trong thời gian 1 phút có 300 hạt bị phân rã. Một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó lấy từ cây mới chặt thì trong 1 phút có 2400 hạt bị phân rã. Tuổi của mẫu gỗ cổ trên bằng

  A. 17190 năm

  B. 45840 năm

  C. 51570 năm

  D. 11460 năm