Tìm khối lượng ban đầu của vật chất trước khi phân rã

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 19/03/2017

Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài tự luận này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\), sau thời gian một chu kì bán rã T có 2,24 ml khí Hêli tạo thành( ở đktc). Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) này bằng bao nhiêu? 

 

Câu trả lời (7)

 • Tớ giải như này bạn Thu Phương ạ.

  Viết cái phương trình ra đầu tiên rồi tính toán: 

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

   

  \(n_{He}=\frac{V}{22,4}=\frac{2,24.10^{-3}}{22,4}=10^{-4}\)
  \(n_{He}=\Delta n_{Po}=\frac{\Delta m_{Po}}{A_{Po}}=\frac{m_{0}(1-2^{\frac{-t}{T}})}{210}\)
  \(\Rightarrow 10^{-4}=\frac{m_{0}(1-2^{-1})}{210}\Rightarrow m_{0}=42.10^{-3}g=42mg\)

  Cuối cùng kết luận: Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) bằng 42mg

  bởi Trần Thị Trang 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các bạn ơi, bài này giải như nào thế? Bày mình với. Tính thể tích bằng cách nào đây ạ. 

  Pôlôni \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}\textrm{Pb}\). Chu kì bán rã của \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày ( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Thể tích khí hêli nhận được ( ở điều kiện tiêu chuẩn) là

  A. 0,224 lít

  B. 2,24 lít 

  C. 1,12 lít 

  D. 0,112 lít 

  bởi Phạm Khánh Ngọc 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hi bạn. 

  Tương tự như bài trên của bạn Thu Phương, mình thấy đầu tiên cũng phải viết cái phương trình ra

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow \alpha +_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

  • Đề bài cho là ở điều kiện tiêu chuẩn thì mình thấy nó đơn giản đi rất nhiều:

  \(n_{\alpha }=n_{Pb}=\frac{m}{A}=\frac{10,3}{206}=0,05\)
  \(V_{\alpha }=n_{\alpha }\times 22,4=1,12(l)\)

  bởi Lê Minh 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính giúp em cái chu kì bán rã của bài này được không ạ.!!

  Em thấy bạn em ra đáp án là 8 ngày .

  Ban đầu có 40 g I-ốt phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ này còn lại 2,5 g. Chu kì bán rã của I-ốt

  A. T = 8 ngày đêm 

  B. T = 18 ngày đêm

  C. T = 16 ngày đêm 

  D. T = 128 ngày đêm 

  bởi Lê Nhi 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài tập này ra đáp án 8 ngày là đúng chuẩn OK bạn nhé, tính cái khối lượng rồi thế số vô tìm T là okie ngay và luôn ^^

  \(m=m_{0}.2^{-\frac{t}{T}}\Rightarrow 2,5=40.2^{-\frac{32}{T}}\)
  \(\Rightarrow T=\frac{32}{4}=8\) ngày đêm

  bởi Quynh Nhu 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Anh/chị nào giúp em chọn giúp em câu lý thuyết này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ

  A. Tăng theo thời gian theo định luật hàm số mũ 

  B. Giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  C. Tỉ lệ thuận với thời gian 

  D. Tỉ lệ nghịch với thời gian

  bởi Van Tho 25/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hi em, bài này em suy luận từ  số hạt nhân phóng xạ như sau nhé:

  \(N=N_{0}.2^\frac{-t}{T}\Rightarrow\) giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  ⇒ Đáp án đúng là câu B

  bởi hà trang 25/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn