Tìm khối lượng ban đầu của vật chất trước khi phân rã

bởi thu phương ngày 19/03/2017

Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài tự luận này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\), sau thời gian một chu kì bán rã T có 2,24 ml khí Hêli tạo thành( ở đktc). Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) này bằng bao nhiêu? 

 

Câu trả lời (7)

 • Tớ giải như này bạn Thu Phương ạ.

  Viết cái phương trình ra đầu tiên rồi tính toán: 

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

   

  \(n_{He}=\frac{V}{22,4}=\frac{2,24.10^{-3}}{22,4}=10^{-4}\)
  \(n_{He}=\Delta n_{Po}=\frac{\Delta m_{Po}}{A_{Po}}=\frac{m_{0}(1-2^{\frac{-t}{T}})}{210}\)
  \(\Rightarrow 10^{-4}=\frac{m_{0}(1-2^{-1})}{210}\Rightarrow m_{0}=42.10^{-3}g=42mg\)

  Cuối cùng kết luận: Khối lượng ban đầu của mẫu \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) bằng 42mg

  bởi thúy ngọc ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Các bạn ơi, bài này giải như nào thế? Bày mình với. Tính thể tích bằng cách nào đây ạ. 

  Pôlôni \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là chất phóng xạ \(\alpha\) tạo thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}\textrm{Pb}\). Chu kì bán rã của \(_{84}^{210}\textrm{Po}\) là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày ( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Thể tích khí hêli nhận được ( ở điều kiện tiêu chuẩn) là

  A. 0,224 lít

  B. 2,24 lít 

  C. 1,12 lít 

  D. 0,112 lít 

  bởi thu thủy ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Hi bạn. 

  Tương tự như bài trên của bạn Thu Phương, mình thấy đầu tiên cũng phải viết cái phương trình ra

  \(_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow \alpha +_{82}^{206}\textrm{Pb}\)

  • Đề bài cho là ở điều kiện tiêu chuẩn thì mình thấy nó đơn giản đi rất nhiều:

  \(n_{\alpha }=n_{Pb}=\frac{m}{A}=\frac{10,3}{206}=0,05\)
  \(V_{\alpha }=n_{\alpha }\times 22,4=1,12(l)\)

  bởi Long lanh ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Tính giúp em cái chu kì bán rã của bài này được không ạ.!!

  Em thấy bạn em ra đáp án là 8 ngày .

  Ban đầu có 40 g I-ốt phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ này còn lại 2,5 g. Chu kì bán rã của I-ốt

  A. T = 8 ngày đêm 

  B. T = 18 ngày đêm

  C. T = 16 ngày đêm 

  D. T = 128 ngày đêm 

  bởi thuy linh ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Bài tập này ra đáp án 8 ngày là đúng chuẩn OK bạn nhé, tính cái khối lượng rồi thế số vô tìm T là okie ngay và luôn ^^

  \(m=m_{0}.2^{-\frac{t}{T}}\Rightarrow 2,5=40.2^{-\frac{32}{T}}\)
  \(\Rightarrow T=\frac{32}{4}=8\) ngày đêm

  bởi Goc pho ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Anh/chị nào giúp em chọn giúp em câu lý thuyết này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ

  A. Tăng theo thời gian theo định luật hàm số mũ 

  B. Giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  C. Tỉ lệ thuận với thời gian 

  D. Tỉ lệ nghịch với thời gian

  bởi Ngoc Nga ngày 25/03/2017
  Like (0)
 • Hi em, bài này em suy luận từ  số hạt nhân phóng xạ như sau nhé:

  \(N=N_{0}.2^\frac{-t}{T}\Rightarrow\) giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

  ⇒ Đáp án đúng là câu B

  bởi Choco Choco ngày 25/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3.8 ngày.Sau thời gian 11.4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xa5con2 lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

  A.25%

  B.75%

  C.12.5%

  D.87.5%

 • Chất phóng xạ pôlôni 210 84Po phát ra tia  và biến đổi thành chì 206 82Pb . Cho chu kì bán rã của 210 84Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 210/ 103 . Sau bao lâu kể từ thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 21 /103 ?

 • Please help me!!!

  Chất phóng xạ pôlôni \(_{84}^{210}Po\) phát ra tia α và biến đổi thành chì \(_{82}^{206}Pb\). Cho chu kì bán rã của \(_{84}^{210}Po\) là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là \(\frac{1}{3}\). Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là:

 • Cho mình hỏi bài này áp dụng công thức nào vậy nhỉ

  Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T = 14 ngày đêm. Ban đầu có 300 g chất ấy, sau thời gian bao lâu khối lượng X còn lại là 9,375 g?

 • Vật lý 12

  Có hai mẫu chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã T=8 ngày đêm và có khối lượng ban đầu như nhau . Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất \(\frac{N_A}{N_B} = e ^{\frac{3 ln2}{8}}\). Tuổi của mẫu A nhiều hơn mẫu B là: 

 • Cho em hỏi bài với ạ

  Hạt nhân đứng yên phân rã a: \(^{256}Ra \rightarrow a + ^{222}Rn\). Biết hạt nhân \(^{222}Rn\) giật lùi với tốc độ 2,74.105 m.s-1. Năng lượng tỏa ra của một phân rã này là (lấy khối lượng hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó)