YOMEDIA
NONE

Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là \({\rm P} = 10W.\) Đường kính của chùm sáng là \(d = 1mm.\) Bề dày của tấm thép là \(e = 2mm.\) Nhiệt độ ban đầu là \({t_0} = {30^0}C.\)

a) Tính thời gian khoan thép.

b) Tại sao nói kết quả tính được ở trên chỉ là gần đúng?

Khối lượng riêng của thép: \(\rho  = 7800kg/{m^3}\)

Nhiệt dung riêng của thép: \(c = 448J/(kg.K)\)

Nhiệt nóng chảy riêng của thép: \(\lambda  = 270(kJ/kg)\)

Điểm nóng chảy của thép: \({T_c} = {1535^o}C\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Khối lượng thép cần nóng chảy là \(m = \rho V = \rho \frac{{\pi {d^2}e}}{4}\)

  + Nhiệt lượng cần để đưa tấm thép đến nhiệt độ nóng chảy là: \({Q_1} = mc\Delta t = \rho \frac{{\pi {d^2}e}}{4}.c.({T_c} - {t_0})\)

  + Nhiệt lượng làm nóng chảy: \({Q_2} = m\lambda  = \rho \frac{{\pi {d^2}e}}{4}.\lambda \)

  Năng lượng laze cần cung cấp là:

  \(\begin{array}{l}Q = {Q_1} + {Q_2}\\ \Leftrightarrow Pt = \rho \dfrac{{\pi {d^2}e}}{4}.c.({T_c} - {t_0}) + \rho \dfrac{{\pi {d^2}e}}{4}.\lambda \\ \Rightarrow t = \dfrac{{\rho \dfrac{{\pi {d^2}e}}{4}.c.({T_c} - {t_0}) + \rho \dfrac{{\pi {d^2}e}}{4}.\lambda }}{P}\\ = \dfrac{{7800.\dfrac{{\pi {{.10}^{ - 6}}{{2.10}^{ - 3}}}}{4}.448.(1535 - 30) + 7800.\dfrac{{\pi {{.10}^{ - 6}}{{2.10}^{ - 3}}}}{4}.270000}}{{10}}\\ = 1,16s\end{array}\)

    bởi Lê Tấn Thanh 02/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF