YOMEDIA

Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường ?

Một ô tô lên dốc với vận tốc 30 km/h , xuống dốc với vận tốc 45 km/h và đoạn đường bằng đi với vận tốc 60 km/h . Tinh van toc trung binh tren ca quang duong ? Biết thời gian lên dốc bằng thời gian xuống dốc , đoạn đường lên dốc bằng đoạn đường bằng

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (2)

 
 
 • Gọi quãng đường, vận tốc của xe khi lên và xuống dốc lần lượt là s1, v1; s2,v2.

  t là thời gian lên và xuống dóc của xe.

  Quãng đường lên dốc là \(s_1=v_1.t=30t\)

  Quãng đường xuống dốc là: \(s=v_2.t\)

  quãng đường bằng là: 30t(gt)

  Vận tốc Trug bình của xe trên cả quãng đường là:

  \(V_{TB}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{30t+60t+30t}{3t}=\dfrac{120t}{3t}=40\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

    bởi Nguyễn Thanh Liêm 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(t'_1=7h\\ v_1=40km|h\\ t'_2=7h15'=7,25h\\ v_2=52km|h\\ t'_3=7h24'=7,4h\\ t=51'=0,85h\\ \overline{v_3=?}\)

  Giải:

  Người thứ ba cách đều người thứ nhất và người thứ hai vào lúc:

  \(t_3=t'_3+t=7,4+0,85=8,25\left(h\right)\)

  Thời gian người thứ nhất di chuyển được đến khi người thứ ba cách đều hai người là:

  \(t_1=t_3-t'_1=8,25-7=1,25\left(h\right)\)

  Thời gian người thứ hai di chuyển được đến khi người thứ ba cách đều hai người là:

  \(t_2=t_3-t'_2=8,25-7,25=1\left(h\right)\)

  Quãng đường người thứ nhất di chuyển được đến khi người thứ ba cách đều hai người là:

  \(s_1=v_1.t_1=40.1,25=50\left(km\right)\)

  Quãng đường người thứ hai di chuyển được đến khi người thứ ba cách đều hai người là:

  \(s_2=v_2.t_2=52.1=52\left(km\right)\)

  Khoảng cách giữa người thứ nhất và người thứ hai là:

  \(s'=s_2-s_1=52-50=2\left(km\right)\)

  Để người thứ ba cách đều người thứ nhất và người thứ hai thì người thứ hai phải nằm trên trung điểm của đoạn thẳng nối từ người thứ nhất đến người thứ hai, hay khoảng cách từ người thứ ba đến người thứ nhất và người thứ hai là:

  \(s'_3=\dfrac{s'}{2}=\dfrac{2}{2}=1\left(km\right)\)

  Khoảng cách từ điểm người thứ ba xuất phát đến điểm cách đều hai người đó là:

  \(s_3=s'_3+s_1=s_2-s'_3=1+50=51\left(km\right)\)

  Vận tốc của người thứ ba là:

  \(v_3=\dfrac{s_3}{t}=\dfrac{51}{0,85}=60\left(km|h\right)\)

  Vậy vận tốc của người thứ ba là: 60km/h

    bởi Thảo Nguyên Thao 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA