YOMEDIA
NONE

Một xe đạp đang đi với vận tốc 2 m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc \(0,2 m/s^2\). Cùng lúc đó, một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s lên dốc, chuyển động chậm dần đều với gia tốc \(0,4 m/s^2\). Xác định vị trí hai xe gặp nhau trên dốc. Biết dốc dài 570 m.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn chiều từ chân dốc lên đỉnh dốc là chiều dương. Điểm O là chân dốc như hình vẽ.

  Xét chuyển động của ô tô, ta có: v01 = 20 m/s; a1 = -0,4 m/s2.

  => Phương trình chuyển động của ô tô: \({d_1} = {d_{01}} + {v_{01}}t + \frac{1}{2}{a_1}{t^2}\)= 20 – 0,2t2.                   (1)

  Xét chuyển động của xe đạp, ta có: v02 = -2 m/s; d02 = 570 m; a2 = -0,2 m/s2.

  Phương trình chuyển động: \({d_2} = {d_{02}} + {v_{02}}t + \frac{1}{2}{a_2}{t^2}\)= 570 – 2t – 0,1t2.            (2)

  Khi ô tô và xe đạp gặp nhau: d1 = d2 => 20t – 0,2t= 570 – 2t – 0,1t2             (3)

  Nghiệm của phương trình (3) là t1 = 30 s và t2 = 190 s.\(\)

  Thế t1 vào (1) ta được d1 = 420 m.

  Thế t2 vào (2) ta được d= - 3400 m (Loại vì 2 xe gặp nhau trên dốc).

  Vậy 2 xe gặp nhau tại vị trí cách chân dốc 420 m.

    bởi Nguyễn Thị Trang 24/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF