YOMEDIA
NONE

Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 18 km/h thì tăng dần đều vận tốc. Sau 20 s, ô tô đạt được vận tốc 36 km/h.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính vận tốc ô tô đạt được sau 40 s.

c) Sau bao lâu kể từ khi tăng tốc, ô tô đạt vận tốc 72 km/h.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đổi v0 = 18 km/h = 5 m/s. v1 = 36 km/h = 10 m/s.

  a) Gia tốc của ô tô là: a = \(\frac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)= \(\frac{{{v_1} - {v_0}}}{{\Delta t}}\)=\(\frac{{10 - 5}}{{20}}\)= 0,25 m/s2.

  b) Phương trình vận tốc của ô tô: v1 = v0 + at1.

  Với v0 = 5 m/s; t1 = 40 s; a = 0,25 m/s2.

  => v1 = 5 + 0,25 x 40 = 15 m/s.

  c) Phương trình vận tốc của ô tô: v2 = v0 + at2.

  Với v0 = 5 m/s; v2 = 72 km/h = 20 m/s; a = 0,25 m/s2.

  Ta có: 20 = 5 + 0,25t => t = \(\frac{{20 - 5}}{{0,25}}\)= 60 s.

    bởi minh dương 24/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF