YOMEDIA
NONE

Hình 8.1 là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy khi đi từ tầng 1 lên tầng 3 của toà nhà chung cư.

a) Mô tả chuyển động của thang máy.

b) Tính gia tốc của thang máy trong các giai đoạn.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Từ 0 s đến 0,5 s: thang máy chuyển động nhanh dần đều từ dưới lên.

  Từ 0,5 s đến 2,5 s: thang máy chuyển động đều.

  Từ 2,5 s đến 3 s: thang máy chuyển động chậm dần đều và dừng lại.

  b) Gia tốc của thang máy trong các giai đoạn lần lượt là:

  a= \(\frac{{\Delta {v_1}}}{{\Delta {t_1}}}\)= \(\frac{{2 - 0}}{{0,5 - 0}}\)=\(\frac{2}{{0,5}}\)= 4 m/s2.

  a= \(\frac{{\Delta {v_2}}}{{\Delta {t_2}}}\)= \(\frac{{2 - 2}}{{2,5 - 0,5}}\)=\(\frac{0}{2}\)= 0 m/s2.

  a= \(\frac{{\Delta {v_3}}}{{\Delta {t_3}}}\)= \(\frac{{0 - 2}}{{3 - 2,5}}\)=\(\frac{{ - 2}}{{0,5}}\)= -4 m/s2.

    bởi Tra xanh 24/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON