YOMEDIA
NONE

Một quả bóng tennis đang bay với vận tốc 25 m/s theo hướng đông thì chạm vào tường chắn và bay trở lại với vận tốc 15 m/s theo hướng tây. Thời gian và chạm giữa tường và bóng là 0,05 s.

a) Tính sự thay đổi tốc độ của quả bóng.

b) Tính sự thay đổi vận tốc của quả bóng.

c) Tính gia tốc của quả bóng trong thời gian tiếp xúc với tường.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Sự thay đổi tốc độ của quả bóng là:

  υ= 25 m/s; υ2 = 15 m/s => \(\Delta \upsilon  = {\upsilon _1} - {\upsilon _2}\)= 25 – 15 = 10 m/s.

  b) Chọn chiều dương theo hướng từ tây sang đông.

  Ta có:

  |\(\overrightarrow {{v_1}} \)| = 25 m/s (theo hướng đông) => v1 = 25 m/s.

  |\(\overrightarrow {{v_2}} \)| = 15 m/s (theo hướng tây) => v2 = -15 m/s.

  Sự thay đổi vận tốc của quả bóng là:

  ∆v = v– v1 = -15 – 25 = -40 m/s.

  c) Gia tốc của quả bóng trong thời gian tiếp xúc với tường là:

  a = \(\frac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)= \(\frac{{ - 40}}{{0,05}}\)= -800 m/s2.

    bởi Nguyen Phuc 24/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON