YOMEDIA
NONE

Hai người ở hai đầu một đoạn đường thẳng AB dài 10km đi bộ đến gặp nhau. Người ở A đi trước người ở B 0,5h. Sau khi người ở B đi được 1h thì hai người gặp nhau. Biết hai người đi nhanh như nhau.

a) Tính vận tốc của hai người.

b) Viết phương trình chuyển động của hai người.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc người ở A xuất phát.

  Vì 2 người đi nhanh như nhau nên vận tốc chuyển động của 2 người có độ lớn bằng nhau: |v1| = |v2| = v

  Mà khi 2 người gặp nhau thì người xuất phát từ B đi được 1h.

  ⇨    Người xuất phát từ A đi được 1,5 h.

  Ta có: quãng đường người A đi được là: sA = vAtA = 1,5v.

  Quãng đường người B đi được là: sB = vBtB = 1v

  Khi đó ta có AB = s+ sB = 1,5v + v = 10 => v = 4 km/h.

  a) Vì chọn chiều dương từ A đến B nên vận tốc của người xuất phát từ A là vA = 4 km/h, vận tốc của người xuất phát từ B là vB = -4 km/h.

  b)     

  Phương trình chuyển động của người xuất phát từ A: d= d0A + vAt = 4t (km)

  Phương trình chuyển động của người xuất phát từ B:

  d= d0B + vBt = 10 – 4(t – 0,5) (km)

    bởi Anh Tuyet 24/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON