Khi chuyển động tới một điểm cách tâm trái đất 2R ( R là bán kính Trái đất ) thì trọng lượng là bao nhiêu ?

bởi Long lanh 28/04/2019

Một vật khối lượng 1kg , ở trên mặt đất có khối lượng 10N . Khi chuyển động tới một điểm cách tâm trái đất 2R ( R là bán kính Trái đất ) thì có trọng lượng lầ bao nhiêu

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng định luật hấp dẫn, trọng lượng của vật chính là lực hấp dẫn giữa vật với trái đất.

  \(P=F_{hd}=G\frac{Mm}{r^2}\)(M là khối lượng trái đất, m là khối lượng của vật, r là khoảng cách giữa tâm của vật và tâm trái đất.

  Ở trên mặt đất: \(P_1=G.\frac{M.m}{R^2}\) (1)

  Khi vật cách tâm trái đất 2R thì: \(P_2=G.\frac{Mm}{\left(2R\right)^2}\)(2)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(\frac{P_1}{P_2}=4\Rightarrow P_2=\frac{P_1}{4}=\frac{10}{4}=2,5N\)

  Đáp số: 2,5 N

  bởi phạm tiên 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan