AMBIENT

Công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng ?

bởi Nguyễn Trà Giang 28/04/2019

công thức tính:    liên hệ giữa TLR và KLR

                          trọng lượng riêng khối lượng riêng

                         trọng lượng và khối lượng

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.Công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng là:

  d=10.D trong đó

  d:trọng lượng riêng có đơn vị là N/m^3

  D:khối lượng riêng có dơn vị là kg/m^3

  2.Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng:

  P=10.m trong đó

  P:trọng lượng có đơn vị là N

  m:khối lượng có đơn vị là Kg

  3.Công thức tính trọng lượng riêng:

  d=P/V trong đó

  d:trọng lượng riêng có đơn vị là kg/m^3

  P:trọng lượng của vật có đơn vị N

  V:thể tích có đơn vị m^3

  4.Công thức tính khối lượng riêng là:

  D=m/V trong đó

  D:khối lượng riêng của một đơn vị thể tích chất đó với đơn vị kg/m^3

  m:khối lượng của một vật có đơn vị là kg

  V:thể tích có đơn vị là m^3

  5.Công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng và thể tích

  m=D/V trong đó

  m:khối lượng của một vật có đơn vị là kg

  D:khối lượng riêng của một đơn vị thể tích chất đó với đơn vị kg/m^3

  V:thể tích có đơn vị là m^3

  bởi Tung thọ Yến Kieu 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA