YOMEDIA
ZUNIA12

Hỏi có bao nhiều hàm số đồng biến với x < 0?

Cho các hàm số:

(1): y = 3x2        (2): y = - 4 x2        (3) y = 3x        (4): y = - 4x .

Hỏi có bao nhiều hàm số đồng biến với x < 0?

A. 1

B.2

C. 3

D. 4

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • * Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và hàm số này nghịch biến khi a < 0 .

  Do đó, hàm số y = 3x đồng biến trên R nên cũng đồng biến khi x < 0 .

  Hàm số y = -4x nghịch biến trên R.

  * Xét hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

  Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

  Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

  Trong hai hàm số y = 3x2 và y = -4x2 chỉ có hàm số y = -4x2 đồng biến khi x < 0

  Vậy trong các hàm số đã cho chỉ có hàm số y = 3x và y = -4x2 đồng biến x < 0.

  Chọn đáp án B.

    bởi My Le 21/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON