Tính số trang sách biết để đánh số trang người ta dùng 456 chữ số

bởi Đinh Hoàng Bảo Anh 08/08/2018

để đánh số thứ tự của 1 quyển sách, người ta dùng 456 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

Câu trả lời (61)

 • Từ trang 1 đến 9 cần số chữ số là 
  9.1 = 9 ( chữ số )
  Từ trang 10 đến 99 cần số chữ số là
  (99-10+1).2 = 180 ( chữ sô )
  Số chữ số có 3 chữ số là
  (456-9-180) : 3 = 89 (số)
  Quyển sách đó dày số trang là:
  9 + 99 + 89 = 188 ( trang )

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 08/08/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • từ trang 1 đến trang 9 có 9 trang cần 9 chữ số :

  từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang cần 180 chữ số

  số chữ số có 3 chữ số là :

       456 - (180 + 9) = 89 ( chữ số )

  số trang của quyển sách đó là :

        89 + 90 + 9 = 198 (trang)

                  Đáp số : 198 trang

  bởi Huỳnh Anh Kha 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 188

  bởi nguyễn thanh tùng 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số 

  Từ trang 10  đến  trang 99 có 90 trang 180 chữ số 

  Số chữ số của  số có ba chư số còn lại : 

    (456 - 180 - 9) : 3 = 89 (chữ số )

  Số trang quyển sách đó dày là :

    89 + 90 + 9= 188 ( trang )

            Đáp số : 188 trang

  bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn Huỳnh Anh Kha sai rồi, 89+90+9 phải bằng 188 chứ

  bởi Lê Duy Nguyễn 03/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • từ trg 1đến trg 9 có 9trg cần 9.1=9chsố

  từ trg 10 đến trg 99 có 90 trg cần 90.2=180 chsố

  số chữ có 3 chsố là:

  (456-180-9):3=89chsố

  số trg quyển sách đó dày là:

  89+90+9=188 trg

  vậy quyển sách đó dày 188 trg

  bởi Phan Thị Như Quỳnh 08/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Từ 1 -> 9 người ta dùng: (9-1) + 1 = 9 ( chữ số)

  Từ 10 -> 99 người ta dùng: [(99 -10) + 1 ] x 2 = 180 (chữ số)

  Số chữ số còn lại là: 456 - 180 - 9 = 267 (chữ số)

  Quyển sách đó dày số trang là: (267 : 3) + 100 = 189(trang)

  Đáp số: 189 trang.

  bởi Hà Giang 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 188 trang nha bạn

  bởi Nguyễn Hưng 10/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Từ 1 đến 9 cần: (9-1) + 1 = 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 cần [(99 -10) + 1 ] x 2 = 180 chữ số

  Số chữ số còn lại là: 456 - 180 - 9 = 267 Chữ số

  Quyển sách đó dày số trang là: (267 : 3) + 100 = 189(trang)

  bởi Trần Đức Lâm 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số .

  Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang 180 chữ số .

  Số chữ số của số có ba chữ số còn lại : (456 - 180 - 9) : 3 = 89 (chữ số ) 

  Số trang quyển sách đó dày là : 89 + 90 + 9= 188 ( trang )

  Đáp số : 188 trang. 

  bởi Nguyễn Thế Sơn 16/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan