Nguyễn Thế Sơn's Profile

Nguyễn Thế Sơn

Nguyễn Thế Sơn

27/07/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 22
Điểm 109
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (29)

Điểm thưởng gần đây (31)

  • Nguyễn Thế Sơn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thế Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng