Lê Duy Nguyễn's Profile

Lê Duy Nguyễn

Lê Duy Nguyễn

27/01/1998

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 49
Điểm 226
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (57)

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: bảng nhân 6 Cách đây 12 tháng

  vui lòng nhập nội dung câu trả lời

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: huofnufhuf Cách đây 12 tháng

  bạn không tự tính bằng máy đc à???
   

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: taị sao 4+3=2 Cách đây 12 tháng

  tại sao lại thế nhỉ

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: các bạn có thể giúp mình nhé Cách đây 12 tháng

  học cho vui ấy mà

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: Toán lớp 1 Cách đây 12 tháng

  2

  4

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: vì sao 6+4=4 Cách đây 12 tháng

  chắc do bạn tính sai

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: mọi người trả lời giùm Cách đây 12 tháng

  99

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: ai giúp mk với Cách đây 12 tháng

  =6 nhé bạn

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: ai giải hộ mình đi mà Cách đây 12 tháng

  a) (x+y)+(x+5)

  b) (x+y)(x-y+1)

  c) (x+y)(x-y)+(2x+1)

 • Lê Duy Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: ai giải được? Cách đây 12 tháng

  chịu

Điểm thưởng gần đây (68)

 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Duy Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng