Khúc Văn Đức's Profile

Khúc Văn Đức

Khúc Văn Đức

19/08/1998

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 92
Điểm 423
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (109)

Điểm thưởng gần đây (131)

  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khúc Văn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khúc Văn Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng