ON
YOMEDIA

Đức Nhật Huỳnh's Profile

Đức Nhật Huỳnh

Đức Nhật Huỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 78
Điểm 294
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (127)

Điểm thưởng gần đây (184)

  • Đức Nhật Huỳnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đức Nhật Huỳnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1