Trần Duy Hải Hoàng's Profile

Trần Duy Hải Hoàng

Trần Duy Hải Hoàng

15/07/2005

Tiểu học-THCS-THPT Trần Hưng Đạo

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 244
Điểm 1043
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (285)

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  a)15.12 - 3.5.10

  C1/ 15.12 - 3.5.10=180 - 150=30

  C2/ 15.12 - 3.5.10=15.12-15.10=15(12-10)=15.2=30

  b)45 - 9.(13+5)

  C1/45 - 9(13+5)=45 - 9.18=45 - 162=-117

  C2/45 - 9(13+5)=45 - (9.13+9.5)=45.1 - 117.45=45(1-117)=45.(-116)=-5220

  c)

  C1/ 29(19 - 13) - 19(29 - 13)=29.6 - 19.16=174 - 304= -130

  C2/ 29(19 - 13) - 19(29 - 13)=(29.19 - 29.13) - (19.29 - 19.13)=29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13

  =(29.19 - 19.29)-(29.13-19.13)=0 - [13.(29 - 19)]=0 - 130 = -130

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  6/5=1+1/5=1 và 1/5

  7/3=2+1/3=2 và 1/3

  -16/11=-1+(-5/11)=-1 và 5/11

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  5 và 1/7=5+1/7=35/7+1/7=36/7

  6 và 3/4=6+3/4=24/4+3/4=27/4

  -1 và 12/13=-1+12/13= (-13/13)+12/13=-1/13

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

                    22/7 và 34/11

           Suy ra:3+(1/7) và 3+(1/11)

           Vì 1/7>1/11 nên: 3+1/7>3+1/11

           hay:22/7>34/11

                     Vậy: 22/7>34/11

   

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  3dm= 3/10m=0,3m

  85cm=85/100m=0,85m

  52mm=52/1000m=0,052m

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: giúp minh vơi các bạn chỉ mình nha Cách đây 9 tháng

  123+1123+22222=1246+22222=23468

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: thử câu hỏi Cách đây 9 tháng

  Câu hỏi là gì vậy?

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết x^2-2x=24 Cách đây 9 tháng

  x^2 - 2x=24

  x(x - 2)=24

  x , x-2 thuộc ước của 24={-1,1,2,-2,3,-3,4,-4,6,-6,8,-8,12,-12,24,-24}

  Với x=1 và x - 2=24 ta có: x=1 hay x=26

  Tương tự như vậy với các số trên (tự làm) ta có: x=1,26,24,3,-1,2,3,4,6,8,12,24,.....

                            Vậy:...............

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Rút thừa số chung Cách đây 9 tháng

  2.5+5.7+9.3

  =5(7+2)+9.3

  =5.9+9.3

  =9(5+3)

  =9.8

  =72

 • Trần Duy Hải Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Một vế bằng 0. Cách đây 9 tháng

  Bạn ghi thiếu phần .... là sẽ đến đâu 

Điểm thưởng gần đây (348)

 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Duy Hải Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng