ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn từng điều kiện \({1 \over {z - i}}\) là số ảo.

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn từng điều kiện \({1 \over {z - i}}\) là số ảo.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{1}{{z - i}} = \dfrac{1}{{x + yi - i}} = \dfrac{1}{{x + \left( {y - 1} \right)i}}\\
  = \dfrac{{x - \left( {y - 1} \right)i}}{{\left[ {x + \left( {y - 1} \right)i} \right]\left[ {x - \left( {y - 1} \right)i} \right]}}\\
  = \dfrac{{x - \left( {y - 1} \right)i}}{{{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}}\\
  = \dfrac{x}{{{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}} - \dfrac{{y - 1}}{{{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}}i
  \end{array}\)

  \(\dfrac{1}{{z - i}}\) là số ảo nếu:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{x}{{{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}} = 0\\
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  {x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} \ne 0
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  {\left( {y - 1} \right)^2} \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  y \ne 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy tập hợp các điểm cầm tìm là trục ảo trừ điểm \(I(0; 1)\) biểu diễn số \(i\).

  Cách khác:

  \({1 \over {z - i}}\) là số ảo \( \Leftrightarrow z - i\) là số ảo và \(z \ne i \Leftrightarrow z\) là số ảo khác i.

  Vậy tập hợp các điểm cầm tìm là trục ảo trừ điểm \(I(0; 1)\) biểu diễn số \(i\).

    bởi thùy trang 07/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1