Tính tỉ số thể tích của tứ diệm MNCP và ABCD biết trung điểm các cạnh AC, BD, CD là M,N,P

bởi Nguyễn Ngọc Phương Thanh 09/12/2018

Cho tứ diện ABCD có trung điểm cấc cạnh AC,BD,CD lần lượt tại M,N,P. Tỉ số thể tích của tứ diệm MNCP và ABCD là

A.\frac{1}{3}

B.\frac{1}{4}

C.\frac{1}{6}

D.\frac{1}{8}

Câu trả lời (5)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan