Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x^2 + x

bởi Nhat nheo ngày 07/02/2017

Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Đồ thị hàm số y = x2 + x, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 1.

Câu trả lời (2)

 • Diện tích hình phẳng cần tính là: \(S=\int_{0}^{1}\left | x^2+x \right |dx\)
  Với \(x\in [0;1]\Rightarrow S=\int_{0}^{1}(x^2+x)dx\)
  Suy ra \(S=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2})\bigg |^1_0\)
  Vậy \(S=\frac{5}{6}\)

   

  bởi Thu Hang ngày 09/02/2017
  Like (0)
 • bởi Xuan Xuan ngày 09/02/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan