YOMEDIA
NONE

Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T (T nằm giữa \({0^o}C\) và \({30^o}C\)) được cho bởi công thức: \(V = 999,87 - 0,06426T \)\(+ 0,{0085043T^2} - 0,0000679{T^3}\left( {c{m^3}} \right)\). Ở nhiệt độ nào nước có khối lượng riêng lớn nhất ?

Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T (T nằm giữa \({0^o}C\) và \({30^o}C\)) được cho bởi công thức: \(V = 999,87 - 0,06426T \)\(+ 0,{0085043T^2} - 0,0000679{T^3}\left( {c{m^3}} \right)\). Ở nhiệt độ nào nước có khối lượng riêng lớn nhất ?  

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Để khối lượng riêng \(d\) lớn nhất thì thể tích V phải nhỏ nhất.

  Do đó, ta tìm T trong khoảng \({0^o}C\) và \({30^o}C\) để V nhỏ nhất.

  \(\begin{array}{l}
  V'\left( T \right) = - 0,06426 + 0,0170086T - 0,0002037{T^2}\\
  V'\left( T \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  T = 79,5318\left( {KTM} \right)\\
  T = 3,9665 \in \left( {0;10} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Do đó V nhỏ nhất khi \(T = 3,9665{(^o}C)\). Khi đó \(d\) lớn nhất.

    bởi bach dang 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON