ON
YOMEDIA
VIDEO

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

ba_k_ _bal_

Bas_ _all

_enn_s

t_bl_ te_ _is

vo_ _ eyba_l

Về thể thao nha

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (29)

 
 
 
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

  xong rồi đó

    bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi Mai Thị Hải Yến 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  ko biết

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi no name 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi phạm chan sen 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball
  tennis
  tabletennis
  voleyball
   

    bởi Nguyễn Thị Phương Nhung 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1) Basketball

  2) Baseball

  3) Tennis

  4) Table tennis

  5) Volleyball

    bởi Trúc Mai 18/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Basketball

  Baseball

  Tennis

  Table tennis

  Volleyball

    bởi Phùng Văn Trí 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi Nguyễn Đình Khải 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thank you!!

    bởi Nguyễn Phương Ngọc 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi phùng kim huy 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi @%$ Đạo 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Basketball Baseball Tennis Table tennis (ping-pong) Volleyball

    bởi Chu Xuân 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball 

  tennis

  table tennis

  volleyball

    bởi hhh hhhh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • baske tball

  Baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Basketball

  Baseball

  Tennis

  Table tennis

  Volleyball

    bởi Vua Ảo Tưởng 22/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  tabletennis

  volleyball

    bởi Trần Hữu Hoàng 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  table tennis

  volleyball

    bởi văn độ 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5.volleyball

    bởi nghiêm tiến ngọc 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài này không khó lắm
  My answer is the same as Pham Nguyen Hoang Anh

    bởi N. T .K 09/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • basketball

  baseball

  tennis

  table tennis

  volleyball

   

    bởi phạm tuấn kiệt 19/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Change the things

  1. 'We have been onholiday' They say

  They say ...........................................

  2. 'I don't understand' She say 

  She say .............................................

  03/03/2019 |   3 Trả lời

 • viết về một trò chơi dân gian Việt Nam

  22/02/2019 |   9 Trả lời

 • các trạng từ ở thì hiện tại hoạn thành

  22/02/2019 |   10 Trả lời

 • viết một postcard về thành phố hà nội

  18/02/2019 |   7 Trả lời

 • viết một postcard về thành phố hồ chí minh

  18/02/2019 |   5 Trả lời

 • kể 100 tên môn thể thao bằng tiếng anh

  17/02/2019 |   13 Trả lời

 • kể 100 tên môn thể thao bằng tiếng anh

  17/02/2019 |   8 Trả lời

 • hãy kể tên 3 người nổi tiếng trên thế giới

  16/02/2019 |   16 Trả lời

 • Write down the sentence so that the meaning is not changed:

  1. That book belongs to Nam. ->That is……………………………………………………………………………

  2.What is the age of Peter ?-> How …………………………………………………………………………… ?

  3.No one in our class is taller than Nam .-> Nam is the ……………………………………………………………

  4. Mr. Hung drives very carefully.->Mr. Hung is .................................................................................................

  5. Does your father cycle to work?->Does your father get ....................................................................................?

  6.Why don’t we go to the movies tonight?-> What about…………………………..?

  7. She doesn’t have classes on Sunday .-> She never………………………………………………….

  8. How wide is BaDinh square----     ->What............................................................................................................................?

  10 Reading is more boring than watching TV->Watching Tv is more......................................

  1. That book belongs to Nam. ->That is……………………………………………………………………………

  2.What is the age of Peter ?-> How …………………………………………………………………………… ?

  3.No one in our class is taller than Nam .-> Nam is the ……………………………………………………………

  4. Mr. Hung drives very carefully.->Mr. Hung is .................................................................................................

  5. Does your father cycle to work?->Does your father get ....................................................................................?

  6.Why don’t we go to the movies tonight?-> What about…………………………..?

  7. She doesn’t have classes on Sunday .-> She never………………………………………………….

  8. How wide is BaDinh square->What............................................................................................................................?

  10 Reading is more boring than watching TV->Watching Tv is more.........................................................................

  07/02/2019 |   5 Trả lời

 • cho mình hỏi khi nào thêm"the" trong tiếng anh

  06/02/2019 |   12 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1