Chu Xuân's Profile

Chu Xuân

Chu Xuân

01/03/2003

THPT Tứ Kỳ

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 157
Điểm 833
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (167)

Điểm thưởng gần đây (255)

  • Chu Xuân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Chu Xuân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng