Phùng Văn Trí's Profile

Phùng Văn Trí

Phùng Văn Trí

26/07/2006

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 111
Điểm 509
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (124)

Điểm thưởng gần đây (133)

  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Phùng Văn Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Phùng Văn Trí: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Phùng Văn Trí: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng