YOMEDIA

phạm tuấn kiệt's Profile

phạm tuấn kiệt

phạm tuấn kiệt

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 40
Điểm 215
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (45)

Điểm thưởng gần đây (49)

  • phạm tuấn kiệt: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 3 Thực hành: Lựa chọn trang phục) (+2đ) Cách đây 14 giờ
  • phạm tuấn kiệt: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 10 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp) (+3đ) Cách đây 14 giờ
  • phạm tuấn kiệt: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 2 Lựa chọn trang phục) (+1đ) Cách đây 14 giờ
  • phạm tuấn kiệt: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • phạm tuấn kiệt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • phạm tuấn kiệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • phạm tuấn kiệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • phạm tuấn kiệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • phạm tuấn kiệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • phạm tuấn kiệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng