ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng kết tủa tạo thành và giá trị m

Cho 18,56 g oxit sắt FexOy dùng vừa đủ 125,44ml dung dịch H2SO4 20% ( D= 1,25g/ml )

a, tìm công thức của oxit sắt trên ??

b, Thổi 6,72 lít CO (đktc ) đi qua ống sứ chứa 18,56 g oxit sắt trên nung nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn còn lại là m g. Khí thoát ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào nước vôi trong dư . tính khối lượng kết tủa tạo thành và giá trị m ??

GIÚP MÌNH VỚI MAI KIỂM TRA RỒI !!! THANKS TRƯỚC NHÉ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(m_{ddH_2SO_4}=125,44.1,25=156,8\left(g\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{156,8.20\%}{98.100\%}=0,32\left(mol\right)\)

  \(2Fe_xO_y+2yH_2SO_4-->xFe_2\left(SO_4\right)_{\dfrac{2y}{x}}+2yH_2O\)

  0,32/x...............0,32

  \(M_{Fe_xO_y}=\dfrac{18,56}{\dfrac{0,32}{y}}=58y\)

  \(M_{Fe_xO_y}=56x+16y=58y\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{4}\)

  CTHH: Fe3O4

  b) \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{0,32}{4}=0,08\left(mol\right)\)

  \(n_{CO}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(Fe_3O_4+4CO-t^0->3Fe+4CO_2\)

  0,075........0,3...................................0,3

  \(m=m_{Fe_3O_4du}=\left(0,08-0,075\right).232=1,16\left(g\right)\)

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3\downarrow+H_2O\)

  0,3.............................................0,3

  \(m_{CaCO_3}=0,3.100=30\left(g\right)\)

    bởi la Thi Ngoc Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop9

 

YOMEDIA
1=>1