Tính khối lượng dd axit cần dùng

bởi Nguyen Ngoc 23/04/2019

Bài 1: Cho 11,2g Fe tác dụng với HCl 10%

a) Tính khối lượng dd axit cần dùng

b) Tính nồng độ dd muối thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • nFe=0,2(mol)

  pt: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  vậy : 0,2-->0,4------>0,2---->0,2 (mol)

  => mHCl=0,4.36,5=14,6(g)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{m_{HCl}.100\%}{C\%}=\dfrac{14,6.100}{10}=146\left(g\right)\)

  b) md d sau phản ung=mFe + md d HCl - mH2=11,2 +146-0,2.2=156,8(g)

  mFeCl2=n.M=0,2.127=25,4 (g)

  \(\Rightarrow C\%_{FeCl_2}=\dfrac{m_{FeCl_2}.100\%}{m_{ddsauphanung}}=\dfrac{25,4.100}{156,8}\approx16,2\left(\%\right)\)

  bởi Hoàngg Thơ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan