YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 52.3 trang 60 SBT Hóa học 9

Bài tập 52.3 trang 60 SBT Hóa học 9

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau:

Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2 và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng của cây xanh với môi trường.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 52.3

6nCO+ 5nH2a/s→ (C6H10O5)n + 6nO2

6n.44(g)    162n(g)     6n.32(g)

?tấn           8,1 tấn       ? tấn

mCO2 = 8,1.6n.44/162n = 13,2 tấn

mO2 = 8,1.6n.32/162n = 9,6 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52.3 trang 60 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF