YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 52.4 trang 60 SBT Hóa học 9

Bài tập 52.4 trang 60 SBT Hóa học 9

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau

(C6H10O5)n + nH2axit → nC6H12O6

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a) Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b) Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 52.4

Phản ứng điều chế glucozơ từ tinh bột:

(C6H10O5)n + nH2axit → nC6H12O6

Vậy cứ 162n tấn tinh bột → 180n tấn glucozơ

1 tấn → x tấn

x = 180n/162n = 10/9 tấn

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

10/9 x 80/100 = 8/9 tấn

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

y = 16n.100/ (180n.80) = 9/8 = 1,125 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52.4 trang 60 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF