YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 125 sách GK Hóa lớp 9

Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có).

a) C6H6.

b) CH2 = CH – CH = CH2.

c) CH3 – C≡ CH.

d) CH3 – CH3.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.

Các phương trình phản ứng hóa học:

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON