YOMEDIA
NONE

Bài tập 39.4 trang 49 SBT Hóa học 9

Bài tập 39.4 trang 49 SBT Hóa học 9

Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mCO2 : mH2O = 44 : 9. Biết A không làm mất màu dung dịch brom. Hỏi A là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau ?

CH ≡CH ; CH3 - CH3 ; CH2 = CH - C = CH ; CH2 = CH2 ;

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.4 trang 49 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON