YOMEDIA
NONE

Bài tập 39.5 trang 49 SBT Hóa học 9

Bài tập 39.5 trang 49 SBT Hóa học 9

a) Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc ?

b) Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại sinh ra nhiều muội than.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.5

a) Phản ứng cháy của benzen:

2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O

nO2 = 0,75 mol

VO2 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Nếu dùng không khí thì \({V_{kk}} = \frac{{16,8}}{{20}}.100 = 84\) lít

b) Vậy để đốt cháy 0,1 mol benzen cần một lượng không khí khá lớn nên khi benzen cháy trong không khí thường sinh ra muội than vì thiếu oxi.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.5 trang 49 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON